Permanent + klippning
TId: 120 minuter
Lång / Kort